do góry ^

Uchwały podjęte na XXVI Sesji Sejmiku w dniu 24 września 2012 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

XXVI/442/12

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012

Uchwała

2.

XXVI/443/12

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVII/280/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne

Uchwała

3.

XXVI/444/12

Uchwała w sprawie: odmowy umorzenia odsetek od opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Uchwała

4.

XXVI/445/12

Uchwała w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Uchwała

5.

XXVI/446/12

Uchwała w sprawie przyjęcia i skierowania do zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu i Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu.

Uchwała
Załącznik

6.

XXVI/447/12

Uchwała w sprawie skierowania do zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie połączenia Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu i Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy im. Władysława Biegańskiego w Chodzieży.

Uchwała
Załącznik

7.

XXVI/448/12

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Uchwała

8.

XXVI/449/12

Uchwała w sprawie odmowy wydania zgody na cesję wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

Uchwała

9.

XXVI/450/12

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Pogotowiu Ratunkowym w Kaliszu.

Uchwała

10.

XXVI/451/12

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu i zawarcia w tej sprawie umów.

Uchwała

11.

XXVI/452/12

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Restrukturyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie i upoważnienia Zarządu Województwa Wielkopolskiego do weryfikowania założeń programu, inicjowania i wprowadzania zmian w Programie Restrukturyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Uchwała

12.

XXVI/453/12

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie Miastu Konin i zawarcia w tej sprawie umowy

Uchwała

13.

XXVI/454/12

Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany klasyfikacji drogi krajowej nr 5.

Uchwała

14.

XXVI/455/12

uchwała zmieniająca uchwalę Nr XXIII/415/12 z dnia 25 VI 2012r w sprawie ustalenia składu osobowego komisji Stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

15.

XXVI/456/12

uchwała w sprawie przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego stanowiska w sprawie ustalenia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian.

Uchwała

16.

XXVI/457/12

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Lednickiego Parku Krajobrazowego

Uchwała
Załącznik
Załącznik

17.

XXVI/458/12

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego określającej Aktualizację Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań (strefa Miasto Poznań) w woj. wielkopolskim

Uchwała
Załącznik
Załącznik

18.

XXVI/459/12

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego określającej Aktualizację Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Kalisz w woj. wielkopolskim

Uchwała
Załącznik
Załącznik

19.

XXVI/460/12

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego określającej Aktualizację Programu ochrony powietrza dla strefy: gnieźnieńsko-wrzesińskiej (strefa powiat gnieźnieński) w woj. wielkopolskim

Uchwała
Załącznik
Załącznik

20.

XXVI/461/12

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego określającej Aktualizację Programu ochrony powietrza dla strefy: pilsko-złotowskiej (strefa powiat pilski) w woj. wielkopolskim

Uchwała
Załącznik
Załącznik

21.

XXVI/462/12

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego określającej Program ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla stref: Aglomeracja Poznańska, Miasto Leszno, strefy gnieźnieńsko-wrzesińskiej oraz strefy pilsko-złotowskiej

Uchwała
Załącznik
Załącznik

22.

XXVI/463/12

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego określającej Program Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon

Uchwała
Załącznik
Załącznik

23.

XXVI/464/12

Uchwała z dnia 24 września 2012 r. w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 1 w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik
Załącznik

24.

XXVI/465/12

Uchwała z dnia 24 września 2012 r.w sprawie utworzenia Zespołu p. n. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik
Załącznik

25.

XXVI/466/12

Uchwała z dnia 24 września 2012 r. w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 2 w Poznaniu

Uchwała
Załącznik
Załącznik

26.

XXVI/467/12

Uchwała z dnia 24 września 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu pn. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik
Załącznik

27.

XXVI/468/12

Uchwała z dnia 24 września 2012 r. w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Gnieźnie

Uchwała
Załącznik
Załącznik

28.

XXVI/469/12

Uchwała z dnia 24 września 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu p.n Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie.

Uchwała
Załącznik
Załącznik

29.

XXVI/470/12

Uchwała z dnia 24 września 2012 r. w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Koninie

Uchwała
Załącznik
Załącznik

30.

XXVI/471/12

Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu p. n Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie.

Uchwała
Załącznik
Załącznik

31.

XXVI/472/12

Uchwała w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Ostrowie Wielkopolskim.

Uchwała
Załącznik
Załącznik

32.

XXVI/473/12

Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu p. n Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim.

Uchwała
Załącznik
Załącznik

33.

XXVI/474/12

Uchwała w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Rawiczu

Uchwała
Załącznik
Załącznik

34.

XXVI/475/12

Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu p. n Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu

Załącznik
Uchwała
Załącznik

35.

XXVI/476/12

Uchwała w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych w Złotowie.

Uchwała
Załącznik
Załącznik

36.

XXVI/477/12

Uchwała w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych dla Dorosłych w Złotowie.

Uchwała
Załącznik
Załącznik

37.

XXVI/478/12

Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu p. n Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.

Uchwała
Załącznik
Załącznik

38.

XXVI/479/12

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Uchwała

39.

XXVI/480/12

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Koninie

Uchwała

40.

XXVI/481/12

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej dla miasta Okonek, w związku z pożarem domu mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego własność samorządu gminnego.

Uchwała

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-09-24 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-10-02 07:42:46 przez Kancelaria Sejmiku

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6768 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022