do góry ^

Uchwały podjęte na XXXI Sesji Sejmiku w dniu 25 lutego 2013 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

XXXI/609/13

uchwała w sprawie: przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

2.

XXXI/610/13

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013

Uchwała

3.

XXXI/611/13

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIX/539/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie:Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne

Uchwała

4.

XXXI/612/13

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku.

Uchwała
Załącznik
Załącznik

5.

XXXI/613/13

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Poznań

Uchwała

6.

XXXI/614/13

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach realizacji II etapu konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Uchwała

7.

XXXI/615/13

Uchwała w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

Uchwała
Załącznik
Załącznik

8.

XXXI/616/13

uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Wysokie w gminie Kramsk

Uchwała

9.

XXXI/617/13

uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Wola Podłężna w gminie Kramsk

Uchwała

10.

XXXI/618/13

uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Ryszarda Brzeskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. do usunięcia naruszeń prawa powstałych wskutek podjęcia przez Radę Gminy Czerwonak uchwały Nr 216/XXXI/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu we wsi Annowo i Miękowo

Uchwała

11.

XXXI/619/13

uchwała w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Starej Łubiance wspólnie z Powiatem Pilskim i Gminą Szydłowo

Uchwała

12.

XXXI/620/13

uchwała w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej POZNANIANKA z siedzibą w Poznaniu wspólnie z Miastem Poznań

Uchwała

13.

XXXI/621/13

Uchwała w sprawie stanowiska w kwestii włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Uchwała

14.

XXXI/622/13

Uchwała przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce.

Uchwała
Załącznik

15.

XXXI/623/13

Uchwała w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała
Załącznik

16.

XXXI/624/13

Uchwała w sprawie zmiany statutu Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik
Załącznik

17.

XXXI/625/13

Uchwała w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

Uchwała
Załącznik

18.

XXXI/626/13

Uchwała w sprawie uznania za bezskuteczne wezwania, do usunięcia naruszenia interesu prawnego, w związku z podjęciem uchwały Nr XXVIII/529/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2012 roku, w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu i Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu.

Uchwała

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2013-02-25 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2013-02-28 13:45:44 przez Kancelaria Sejmiku

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5971 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022