do góry ^

Uchwały podjęte na XXXII Sesji Sejmiku w dniu 25 marca 2013 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

XXXII/627/13

Uchwała w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

2.

XXXII/628/13

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013

Uchwała

3.

XXXII/629/13

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIX/539/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne

Uchwała

4.

XXXII/630/13

Uchwała w sprawie: oceny sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2012 roku.

Uchwała
Załącznik

5.

XXXII/631/13

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kobylin

Uchwała
Załącznik

6.

XXXII/632/13

Uchwała w sprawie: określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2013 roku oraz rejonizacji tych upraw.

Uchwała

7.

XXXII/633/13

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVI/244/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiegoz dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie podziału północnej części WojewództwaWielkopolskiego: powiatów złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego, czarnkowskotrzcianeckiegoi wągrowieckiego na obwody łowieckie

Uchwała
Załącznik
Załącznik

8.

XXXII/634/13

Uchwała z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbioru gatunków roślinuprawnych w województwie wielkopolskim

Uchwała

9.

XXXII/635/13

Uchwała z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie: przyjęcia programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Uchwała
Załącznik

10.

XXXII/636/13

Uchwała w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli szkół, placówek, zakładów kształcenia nauczycieli i kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2013. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli szkół, placówek, zakładów kształcenia nauczycieli i kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2013.

Uchwała

11.

XXXII/637/13

Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXVII/492/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie utworzenia Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Uchwała
Załącznik

12.

XXXII/638/13

Uchwała w sprawie nadania Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Uchwała
Załącznik

13.

XXXII/639/13

Uchwała w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Uchwała
Załącznik

14.

XXXII/640/13

Uchwała w sprawie nadania Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Uchwała
Załącznik

15.

XXXII/641/13

Uchwała w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Uchwała
Załącznik

16.

XXXII/642/13

Uchwała w sprawie: zwrotu darowanej nieruchomości na rzecz Gminy Grodzisk Wielkopolski

Uchwała

17.

XXXII/643/13

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu”

Uchwała

18.

XXXII/644/13

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, położonych w granicach administracyjnych Gmina Swarzędz, Gminie Swarzędz.

Uchwała

19.

XXXII/645/13

Uchwała w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.

Uchwała
Załącznik

20.

XXXII/646/13

Uchwała w sprawie utworzenia przez Województwo Wielkopolskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Parowozownia Wolsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała

21.

XXXII/647/13

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Uchwała

22.

XXXII/648/13

Uchwała w sprawie ustanowienia nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania.

Uchwała
Załącznik

23.

XXXII/649/13

Uchwała w sprawie przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury.

Uchwała
Załącznik

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2013-03-25 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2013-03-28 10:42:12 przez Kancelaria Sejmiku

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6500 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022