do góry ^

Uchwały podjęte na XXXIV Sesji Sejmiku w dniu 27 maja 2013 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

XXXIV/672/13

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2012 rok + Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla SWW wraz ze sprawozdaniem finansowym + Opinia RIO + Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za rok 2012

Uchwała
Załącznik
Załącznik
Załącznik

2.

XXXIV/673/13

uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

3.

XXXIV/674/13

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIX/540/12 SWW z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013

Uchwała

4.

XXXIV/675/13

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIX/539/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne

Uchwała

5.

XXXIV/676/13

Uchwała w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

6.

XXXIV/677/13

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu „Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Żupanią Vukovarsko-Srijemską”

Uchwała

7.

XXXIV/678/13

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego”

Uchwała

8.

XXXIV/679/13

Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu pt. "Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna województwa wielkopolskiego w roku 2012".

Uchwała
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

9.

XXXIV/680/13

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Uchwała

10.

XXXIV/681/13

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu, Powiatowi Pilskiemu oraz Powiatowi Średzkiemu, a także zawarcia umów w tych sprawach.

Uchwała

11.

XXXIV/682/13

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku

Uchwała
Załącznik
Załącznik

12.

XXXIV/683/13

Uchwała w sprawie: udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie.

Uchwała

13.

XXXIV/684/13

Uchwała w sprawie: udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej w Poznaniu.

Uchwała

14.

XXXIV/685/13

Uchwała w sprawie: powierzenia przez Województwo Wielkopolskie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego

Uchwała
Załącznik

15.

XXXIV/686/13

Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXIII/664/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego

Uchwała

16.

XXXIV/687/13

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum przy Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie

Uchwała

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2013-05-27 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2013-06-04 13:47:47 przez Kancelaria Sejmiku

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5961 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022