do góry ^

Uchwały podjęte na XXXV Sesji Sejmiku w dniu 24 czerwca 2013 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

XXXV/688/13

Uchwała zmieniającej uchwałę Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013

Uchwała

2.

XXXV/689/13

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIX/539/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne

Uchwała

3.

XXXV/690/13

Uchwała w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2013 r. i 2014 r.

Uchwała

4.

XXXV/691/13

Uchwała w sprawie: zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Uchwała

5.

XXXV/692/13

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, położonymi w granicach administracyjnych Gminy Kórnik, Gminie Kórnik.

Uchwała
Załącznik

6.

XXXV/693/13

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku.

Uchwała
Załącznik

7.

XXXV/694/13

Uchwała w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny udziału we współwłasności nieruchomości na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Uchwała

8.

XXXV/695/13

Uchwała w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Uchwała

9.

XXXV/696/13

Uchwała w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu

Uchwała
Załącznik

10.

XXXV/697/13

Uchwała w sprawie zmiany statutu Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej

Uchwała
Załącznik

11.

XXXV/698/13

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach III edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Uchwała
Załącznik

12.

XXXV/699/13

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Komorniki

Uchwała
Załącznik

13.

XXXV/700/13

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Artura Zysa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, do usunięcia naruszenia interesu prawnego, powstałego wskutek podjęcia uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017

Uchwała

14.

XXXV/701/13

Uchwała w sprawie stanowiska w kwestii włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Uchwała

15.

XXXV/702/13

uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2012 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej

Uchwała
Załącznik

16.

XXXV/703/13

Uchwała w sprawie ustalenia treści "Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Żupanią Vukovarsko-Srijemską"

Uchwała

17.

XXXV/704/13

Uchwała w sprawie podziału Muzeum Okręgowego w Koninie.

Uchwała

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2013-06-24 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2013-06-28 08:10:50 przez Kancelaria Sejmiku

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5830 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022