do góry ^

Uchwały podjęte na XXXVIII Sesji Sejmiku w dniu 28 października 2013 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

XXXVIII/750/13

Uchwała zmieniającą uchwałę Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013

Uchwała

2.

XXXVIII/751/13

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIX/539/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne

Uchwała

3.

XXXVIII/752/13

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

4.

XXXVIII/753/13

Uchwała w sprawie: wyznaczenia kandydata do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Uchwała

5.

XXXVIII/754/13

Uchwała w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

Uchwała

6.

XXXVIII/755/13

Uchwała w sprawie powierzenia Powiatowi Złotowskiemu zadania samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych,w szczególności przez dzieci i młodzież.

Uchwała
Załącznik

7.

XXXVIII/756/13

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Uchwała
Załącznik

8.

XXXVIII/757/13

Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXII/636/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli szkół, placówek, zakładów kształcenia nauczycieli i kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2013.

Uchwała

9.

XXXVIII/758/13

Uchwała w sprawie: udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Sieroszewice

Uchwała

10.

XXXVIII/759/13

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, położonymi w granicach administracyjnych Gminy Jarocin, Gminie Jarocin.

Uchwała

11.

XXXVIII/760/13

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, położonymi w granicach administracyjnych Gminy Rokietnica, Gminie Rokietnica.

Uchwała

12.

XXXVIII/761/13

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Miastu i Gminie Murowana Goślina

Uchwała

13.

XXXVIII/762/13

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Grodzisk Wielkopolski

Uchwała

14.

XXXVIII/763/13

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2016

Uchwała
Załącznik

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2013-10-28 Lech Dymarski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2013-10-31 08:28:01 przez Kancelaria Sejmiku

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5831 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022