do góry ^

Uchwały podjęte na XXXVI Sesji Sejmiku w dniu 29 listopada 2021 r.


Tabela z uchwałami Sejmiku

Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

XXXVI/686/21

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: zaciągnięcia pożyczki ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”.

Uchwała

2.

XXXVI/687/21

Uchwała  zmieniająca uchwałę Nr XXV/471/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021.

Uchwała

3.

XXXVI/688/21

Uchwała  zmieniającej uchwałę Nr XXV/470/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne.

Uchwała

4.

XXXVI/689/21

Uchwała w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności,  o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Uchwała

5.

XXXVI/690/21

Uchwała uchylająca uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Miastu Poznań na realizację zadania z zakresu kultury.

Uchwała

6.

XXXVI/691/21

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Wielkopolskie udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze darowizny na rzecz Miasta Poznania.

Uchwała

7.

XXXVI/692/21

Uchwała  w   sprawie   ogłoszenia   Konkursu   dotacji   na   prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Kaliszu, Koninie i Pile.

Uchwała

8.

XXXVI/693/21

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej gminnym jednostkom samorządu terytorialnego na zakupy inwestycyjne i zadania inwestycyjne w 2021 roku w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022.

Uchwała

9.

XXXVI/694/21

Uchwała  w sprawie powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu realizacji zadania samorządu województwa dotyczącego zwiększania dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu pn. Budowa przyłącza światłowodowego z serwerowni głównej do budynku Pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Uchwała

10.

XXXVI/695/21

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Uchwała

11.

XXXVI/696/21

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Czerwonak zarządzania w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych m. Koziegłowy i Czerwonak.

Uchwała

12.

XXXVI/697/21

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Tuliszków zarządzania w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych miasta Tuliszków.

Uchwała

13.

XXXVI/698/21

Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia czasowego porozumienia z Województwem Łódzkim dotyczącego powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych.

Uchwała

14.

XXXVI/699/21

Uchwała w sprawie zawarcia czasowego porozumienia z Województwem Kujawsko - Pomorskim dotyczącego powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych.

Uchwała

15.

XXXVI/700/21

Uchwała zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.  

Uchwała

16.

XXXVI/701/21

Uchwała zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

Uchwała

17.

XXXVI/702/21

Uchwała zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała

18.

XXXVI/703/21

Uchwała w sprawie przyjęcia Stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepienia ochronnego przeciwko Covid-19.

Uchwała

19.

XXXVI/704/21

Uchwała w sprawie: stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego potępiającego antysemickie i godzące w praworządność wydarzenia, do których doszło w dniu 11 listopada 2021 r. w Kaliszu.

Uchwała

20.

XXXVI/705/21

Uchwała  zmieniająca uchwałę nr XIV/282/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

21.

XXXVI/706/21

Uchwała w sprawie Regulaminu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała
Rozstrzygnięcie nadzorcze

22.

XXXVI/707/21

Uchwała  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

23.

XXXVI/708/21

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/664/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Skarbem Państwa.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-12-01 Małgorzata Waszak-Klepka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-12-01 13:00:13 przez Joanna Kaczmarczyk
ostatnia zmiana treści: 2022-01-04 14:08:55 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5975 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2023