do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd w dniu 30.11.2011 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

1358/2011

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011

Uchwała

2.

1359/2011

zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Uchwała

3.

1360/2011

zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Uchwała

4.

1361/2011

wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 6.2. „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego", Schemat III „Infrastruktura kin", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 06/VI/2011)

Uchwała

5.

1362/2011

przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom kolegiów oraz studentom szkół wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją

Uchwała

6.

1363/2011

powierzenia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski

Uchwała

7.

1364/2011

wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni zlokalizowanej w budynku administracyjno - magazynowym położonym na nieruchomości w Godzieszach Małych przy ul. Zadowickiej

Uchwała

8.

1365/2011

wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń mieszkalnych przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu

Uchwała

9.

1366/2011

wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia użytkowego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

Uchwała

10.

1367/2011

wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń użytkowych przez Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Perzyny w Kaliszu

Uchwała

11.

1368/2011

wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

Uchwała

12.

1369/2011

wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" w Gnieźnie

Uchwała

13.

1370/2011

wyrażenia zgody na przeprowadzenie wymiany rurociągu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu na nieruchomości położonej w Kaliszu, działka nr 15/10

Uchwała

14.

1371/2011

zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zakup i dostawę artykułów promocyjnych dla Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach projektu CREATOR „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych" (INTERREG IV C)

Uchwała

15.

1372/2011

przyjęcia Indykatywnego harmonogramu naboru wniosków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na rok 2012

Uchwała

16.

1373/2011

zmiany decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektów Priorytetu VII Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanych w 2011 r.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2011-11-30 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-01-09 14:30:47 przez MaciejLewandowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2610 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019