do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 07.08.2015 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

903/2015

zmiany uchwały nr 431 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Wzmocnienie drogi Nr 308 Biała Wieś-Grodzisk” Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Uchwała

2.

904/2015

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

Uchwała

3.

905/2015

udzielenia pełnomocnictw pracownikom Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwała

4.

906/2015

aktualizacji Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwała

5.

907/2015

zmieniającej Uchwałę Nr 869/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadania publicznego Samorządu Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich na rok 2015 pn. „Produkcja spotu telewizyjnego promującego żywność tradycyjną i regionalną z Wielkopolski na przykładzie podmiotów stowarzyszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska”

Uchwała

6.

908/2015

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2015.

Uchwała

7.

909/2015

zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na kompleksową organizację konferencji podsumowującej  funkcjonowanie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego działającego w ramach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Uchwała

8.

910/2015

przyjęcia XLI części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

9.

911/2015

zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Uchwała

10.

912/2015

zmiany Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2015

Uchwała

11.

913/2015

zatwierdzenia Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

12.

914/2015

określenia kwoty dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonej na pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej.

Uchwała

13.

915/2015

wyrażenia opinii dotyczącej włączenia w obszar Kostrzyńsko – Słubickiej  Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych we wsi Kotowo, gm. Granowo

Uchwała

14.

916/2015

odwołania Pani Wiesławy Nowak ze stanowiska z-cy Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-08-07 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-09-14 11:12:28 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 5710 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021