do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 17.12.2015 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

1413/2015

poinformowania zarządów powiatów o zamiarze podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego o pozbawieniu odcinków dróg kategorii dróg wojewódzkich

Uchwała

 1.  

1414/2015

przeprowadzenia piątego przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej

Uchwała

 1.  

1415/2015

wyrażenia zgody na wielokrotne wynajęcie i użyczenie pomieszczeń przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni

Uchwała

 1.  

1416/2015

zatwierdzenia „Wykazu kandydatów na ekspertów” dokonujących wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Uchwała

 1.  

1417/2015

powołania Komisji dokonującej wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Uchwała

 1.  

1418/2015

przyznania nagród i wyróżnień w XV edycji konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku 2015

Uchwała

 1.  

1419/2015

przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.06.06.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

1420/2015

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

1421/2015

przyjęcia zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach dla Działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

1422/2015

przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.03.02-IZ-00-30-001/16 dla Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; Poddziałanie 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

1423/2015

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; Poddziałanie 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

1424/2015

rozpatrzenia petycji Andrzeja Bartoszkiewicza w przedmiocie uwzględnienia, w projekcie wojewódzkiego planu gospodarki opadami, innowacyjnego sposobu odbioru i segregacji odpadów komunalnych – Systemu EKO AB

Uchwała

 1.  

1425/2015

rozpatrzenia petycji przedsiębiorstwa Bioelektra Group S.A, w przedmiocie uwzględnienia w wojewódzkim planie gospodarki odpadami oraz w planie inwestycyjnym, instalacji mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów, wykorzystującej technologię RotoSTERIL

Uchwała

 1.  

1426/2015

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu V Działania 5.3 Schematu II Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Uchwała

 1.  

1427/2015

zmiany uchwały nr 1202 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu V Działania 5.3 Schematu II Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Uchwała

 1.  

1428/2015

zmiany Uchwały nr 4123/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektów Priorytetu VII Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

1429/2015

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 479/2015 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

1430/2015

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1336/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2016

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-12-17 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-01-25 12:29:36 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 5712 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021