do góry ^

Składanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+


Nazwa sprawy/procedury

Składanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+

 

Podstawa prawna

Art. 14 a ustawy z 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818)

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie szczegółowo opisujące temat ze wskazaniem (jeśli to możliwe) numeru działania, umowy, nazwy Beneficjenta.

Zgłoszenia mogą dotyczyć przewlekłości i nieterminowości postępowań i procedur, niejasności, braku stosownych informacji, złej organizacji procedur, niewłaściwej obsługi lub utrudnień związanych
z korzystaniem z funduszy.

Zgłoszenia mogą mieć również charakter postulatów zmian i usprawnień w realizacji WRPO 2014+.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Rzecznik Funduszy Europejskich

Departament Organizacyjny i Kadr
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
tel. 61 626 67 95
e-mail: rzecznik.fe@umww.pl

 

 

Termin załatwienia sprawy

Zgłoszenia rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Zgłoszenia do Rzecznika Funduszy Europejskich może dokonać wnioskodawca, beneficjent oraz każdy inny podmiot zainteresowany wdrażaniem WRPO 2014+.

Rzecznik Funduszy Europejskich rozpatruje zgłoszenie pozyskując niezbędne informacje od instytucji zaangażowanych w realizację WRPO 2014+. Po przeanalizowaniu sprawy informuje zgłaszającego o zajętym przez siebie stanowisku w danej sprawie.

Rzecznik Funduszy Europejskich udziela odpowiedzi w formie w jakiej otrzymał zgłoszenie.

 

Tryb odwoławczy

-

Opłaty

-

Osoba do kontaktu w danej sprawie

p.o. Rzecznik Funduszy Europejskich – Iwona Załęska
tel. 61 626 67 95  e-mail: rzecznik.fe@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

Formularz zgłoszeniowy - https://wrpo.wielkopolskie.pl/zgloszenie-do-rzecznika-funduszy-europejskichOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-02-20 Anita Kędziora
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-02-20 11:36:07 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2021-04-02 12:32:41 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 22078 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021