do góry ^

Zmiana danych objętych wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego


Nazwa sprawy/procedury

Zmiana danych objętych wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2139) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2507; ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2508; ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2497)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz.1546; ze zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych wraz z oświadczeniem o treści zawartej w art. 24 ust. 2 i 3 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (do pobrania poniżej).

Do wniosku należy załączyć:

  1. oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopia gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych albo umowy o turystyczny rachunek powierniczy (lub aneksy do ww. umów zawierające aktualne dane);
  2. dowód wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie zmiany wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (17 zł)

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Sportu i Turystyki
al. Niepodległości 34,  Poznań
piętro IX, pokój – 932 (sekretariat)

lub

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Punkt kancelaryjny
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Marszałek Województwa Wielkopolskiego dokonuje zmiany danych objętych wpisem do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych na wniosek przedsiębiorcy.

W celu uzyskania potwierdzenia aktualnego wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych należy dokonać wydruku ze strony internetowej https://ewidencja.ufg.pl. Wydruk ten jest adekwatny do wcześniej wydawanych zaświadczeń o zmianie wpisu.

Na osobny wniosek przedsiębiorcy (do pobrania poniżej) za dodatkową opłatą skarbową wydawane jest zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu do ww. rejestru.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 

Opłaty

Opłata skarbowa za dokonanie zmiany wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych – 17 zł

Opłatę skarbową wnoszoną tytułem „zmiana wpisu do rejestru organizatorów turystyki i punput” można uiścić w punktach inkasa na terenie miasta lub dokonać przelewem na konto

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,
61-706 Poznań,
ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A.           

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Lidia Winkler, tel.: 61 626 68 50, piętro IX – pokój 940,
e-mail lidia.winkler@umww.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Sportu i Turystyki
al. Niepodległości 34,  Poznań

 

Dodatkowe informacje

W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca turystyczny jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych (art. 24 ust. 4d ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych)

Dokumenty do pobrania:

  • WNIOSEK do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o dokonanie zmiany danych objętych wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych - pobierz dokument
     
  • opcjonalnie, za dodatkową, drugą opłatą skarbową 17 zł: - wniosek o wydanie zaświadczenia o zmianie wpisu do rejestru - pobierz dokument


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-07-02 Tomasz Wiktor
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-07-02 13:48:51 przez Justyna Ratajewska
ostatnia zmiana treści: 2021-05-14 15:00:20 przez Joanna Kaczmarczyk

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 5705 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021