do góry ^

Procedura adopcyjna


 

Nazwa sprawy/procedury

Procedura adopcyjna

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020, poz.821)

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek kandydatów z prośbą o rozpoczęcie procedury adopcyjnej z uwzględnieniem wieku i płci dziecka.
 2. Życiorys osobisty opisowy każdej osoby.
 3. Odpis zupełny aktu małżeństwa, w przypadku osoby samotnej odpis zupełny aktu urodzenia.
 4. Sentencja wyroku rozwodowego /do wglądu/.
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności /do wglądu/.
 6. Informacja o źródłach dochodu z miejsca pracy:
  1. 3-mies. wykaz dochodów brutto /zatrudnienie na umowę o pracę/,
  2. oświadczenie przedsiębiorcy /własna działalność/,
  3. decyzja o z waloryzowanym świadczeniu rentowym/emerytalnym /kserokopia, oryginał do wglądu/
 7. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 8. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające, że osoba może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem

 

Miejsce załatwienia sprawy

Dane adresowe Ośrodków:

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny
adres: ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
tel.: 61 856 73 45
email: woapoznan@rops.poznan.pl
www: www.rops.poznan.pl

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny Filia w Pile
adres: ul. Drygasa 29, pok. 114,  64-920 Piła
tel.: 67 215 30 41
email: woapila@rops.poznan.pl
www: www.rops.poznan.pl

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny Filia w Lesznie
adres: ul. Jana Pawła II  12 , 64-100 Leszno
tel.: 65 526 30 08
email: woaleszno@rops.poznan.pl
www: www.rops.poznan.pl

Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny TPD w Kaliszu
adres: ul Skalmierzycka 10, 62 -800 Kalisz
tel.: 62 757 21 06,  fax 62 757 45 99
email: tpd25@wp.pl
www: http://www.tpdkalisz.drl.pl/osrodek-adopcyjny/o-nas-osrodek-adopcyjny.html

Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny TPD w Koninie  
adres:  ul. Noskowskiego 1 A, pokój 250, 62-510 KONIN
tel.:  63 242 34  71, kom. 665 451 414
email:  oaokonin@wp.pl
www: http://tpd.konin.pl/index.php/osrodek-adopcyjny/

Towarzystwo Przywracania Rodziny
Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny "Pro Familia"

adres: 61 – 522 Poznań, ul. Kosińskiego 27
tel./fax 61 628 21 85
email: profamilia@tprngo.pl
www: www.tprngo.pl/profamilia

 

Termin załatwienia sprawy

nie dotyczy

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Etap – weryfikacja formalna(złożenie kompletu dokumentów według wykazu dokumentów dla kandydatów do przysposobienia).
 2. Etap – diagnostyczny (badania psychologiczne, badanie pedagogiczne, wywiad adopcyjny, wstępna ocena kandydatów).
 3. Etap – szkoleniowo - diagnostyczny (szkolenie grupowe kandydatów na rodziców adopcyjnych według programu pt. „Droga do adopcji”).
 4. Kwalifikacja kandydatów.
 5. Oczekiwanie na propozycje dziecka.
 6. Przysposobienie (kontakt z dzieckiem, pomoc w przygotowaniu wniosków, nadzór nad przebiegiem pieczy nad dzieckiem).

 

Tryb odwoławczy

Brak

 

Opłaty

Brak – zgodnie z art. 156 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821)

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Według załączonego wykazu ośrodków - wybór ośrodka adopcyjnego należy do osób ubiegających się o przysposobienie, brak rejonizacji przy wyborze ośrodka adopcyjnego.

 

Dodatkowe informacje

Prosimy  o umówienie się na rozmowę wstępną telefonicznie z wybranym przez siebie ośrodkiem.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-03-04 Aleksandra Kowalska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2014-03-04 08:43:40 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2021-10-07 11:19:11 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 17929 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021