do góry ^

Procedura adopcyjna


 

Nazwa sprawy/procedury

Procedura adopcyjna

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2022, poz.447 t.j. z dnia 23.02.2022 r.)

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek kandydatów z prośbą o rozpoczęcie procedury adopcyjnej z uwzględnieniem wieku i płci dziecka.
 2. Życiorys osobisty opisowy każdej osoby.
 3. Odpis zupełny aktu małżeństwa, w przypadku osoby samotnej odpis zupełny aktu urodzenia.
 4. Sentencja wyroku rozwodowego /do wglądu/.
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności /do wglądu/.
 6. Informacja o źródłach dochodu z miejsca pracy:
  1. 3-mies. wykaz dochodów brutto /zatrudnienie na umowę o pracę/,
  2. oświadczenie przedsiębiorcy /własna działalność/,
  3. decyzja o z waloryzowanym świadczeniu rentowym/emerytalnym /kserokopia, oryginał do wglądu/
 7. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 8. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające, że osoba może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem

 

Miejsce załatwienia sprawy

Dane adresowe Ośrodków:

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu 
adres: Pl. Wolności 18, 4 piętro 61-739 Poznań
kom.: 721 196 007
email: woapoznan@rops.poznan.pl
godziny pracy: 7:30-15:30

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Pile
adres: ul. Drygasa 29, 64-920 Piła
tel.: 67 215 30 41
email: woapila@rops.poznan.pl
godziny pracy: 8:00-16:00

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Lesznie
adres: ul. Jana Pawła II  12 , 64-100 Leszno
tel.: 65 526 30 08
email: woaleszno@rops.poznan.pl
godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30 – 15:30, środa 10:00 –18:00

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Kaliszu
adres: ul. Nowy Świat 13 62-800 Kalisz
kom.: 721 196 087
email: woakalisz@rops.poznan.pl
godziny pracy: poniedziałek - środa, piątek 7:30 – 15:30, czwartek 7:30 – 18:00

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Koninie  
adres:  ul. Chopina 23b, 62-500 Konin
email: woakonin@rops.poznan.pl
kom. 721 196 056
godziny pracy: poniedziałek, środa 7:00 – 18:30, wtorek, czwartek, piątek 7:00 – 15:30

 

Termin załatwienia sprawy

nie dotyczy

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Etap – weryfikacja formalna(złożenie kompletu dokumentów według wykazu dokumentów dla kandydatów do przysposobienia).
 2. Etap – diagnostyczny (badania psychologiczne, badanie pedagogiczne, wywiad adopcyjny, wstępna ocena kandydatów).
 3. Etap – szkoleniowo - diagnostyczny (szkolenie grupowe kandydatów na rodziców adopcyjnych według programu pt. „Droga do adopcji”).
 4. Kwalifikacja kandydatów.
 5. Oczekiwanie na propozycje dziecka.
 6. Przysposobienie (kontakt z dzieckiem, pomoc w przygotowaniu wniosków, nadzór nad przebiegiem pieczy nad dzieckiem).

 

Tryb odwoławczy

Brak

 

Opłaty

Brak – zgodnie z art. 156 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821)

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Według załączonego wykazu ośrodków - wybór ośrodka adopcyjnego należy do osób ubiegających się o przysposobienie, brak rejonizacji przy wyborze ośrodka adopcyjnego.

 

Dodatkowe informacje

Prosimy  o umówienie się na rozmowę wstępną telefonicznie z wybranym przez siebie ośrodkiem.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-03-04 Aleksandra Kowalska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2014-03-04 08:43:40 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2022-06-03 08:10:07 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 21538 razy