do góry ^

Ulga w zobowiązaniach finansowych wobec budżetu Województwa Wielkopolskiego związana z wyłączeniem gruntów z produkcji udzielana na podstawie art. 12 ust 16 i 17 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych


 

Nazwa sprawy/procedury

Ulga w zobowiązaniach finansowych wobec budżetu Województwa Wielkopolskiego związana z wyłączeniem  gruntów z produkcji  udzielana  na podstawie art. 12 ust 16 i 17  ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

 

Podstawa prawna

  1. Artykuł 12 ust. 16 i 17 ustawy  o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r.
  2. Artykuł 6 ust.  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu wykonawczego o umorzenie całkowite/częściowe, należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wobec budżetu Województwa Wielkopolskiego określający zasady korzystania z inwestycji o charakterze publicznym wraz z informacją na temat inwestora.
  2. Kserokopia ostatecznej decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. 
  3. Aktualny wypis z rejestru gruntów dotyczący działki wyłączonej z produkcji rolnej.
  4. Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem lokalizacji inwestycji użyteczności publicznej.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Gospodarki Mieniem
al. Niepodległosci 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Do 2 miesięcy od momentu złożenia wniosku.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Decyzja administracyjna Marszałka Województwa Wielkopolskiego o umorzeniu częściowym/ całkowitym należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

 

Tryb odwoławczy

 Od decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego wydanej na podstawie art. 12 ust. 16 i 17 wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Marszałka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Opłaty

Nie dotyczy

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Grażyna Olszewska
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Gospodarki Mieniem
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel. 61 626 65 51
dg.sekretariat@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

W uzasadnieniu wniosku o umorzenie na podstawie art. 12 ust. 16 i 17 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, należy podać uszczegółowiony sposób  korzystania z inwestycji użyteczności publicznej  przez  lokalną  społeczność gminną.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o umorzenie całkowite/częściowe zobowiązań finansowych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wobec budżetu Woj. Wielkopolskiego na podstawie art. 12 ust. 16  i 17 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - pobierz dokumentOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-03-27 Izabela Witkiewicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-26 10:41:36 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2021-11-09 13:04:01 przez Aleksandra Wierska

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 12922 razy