do góry ^

Ulga w zobowiązaniach finansowych wobec budżetu Województwa Wielkopolskiego związana z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej dla osób fizycznych i nie prowadzących działalności gospodarczej


 

Nazwa sprawy/procedury

Ulga w zobowiązaniach finansowych wobec budżetu Województwa Wielkopolskiego związana z wyłączeniem  gruntów z produkcji rolnej dla osób fizycznych i nie prowadzących działalności gospodarczej

 

Podstawa prawna

  1. ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku
  2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  3. ustawa z dnia  29  sierpnia  1997 r. Ordynacja podatkowa

 

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej o umorzenie całkowite/częściowe, przesunięcie terminu płatności lub podział na raty zobowiązań finansowych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej  wobec budżetu Województwa Wielkopolskiego.
  2. Kserokopia ostatecznej decyzji o wyłączeniu z produkcji gruntów rolnych.
  3. Zaświadczenie o wysokości zarobków za ostatnie 3 miesiące lub  kserokopia deklaracji  podatkowej PIT za miniony rok.
  4. Dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na rachunek bankowy:
    Urzędu Miasta Poznania,  Wydział  Finansów Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, PKO Bank Polski S.A. nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
  5. Inne dokumenty uzasadniające zastosowanie ulgi w płatnościach, takie jak np. zaświadczenie lekarskie lub dokumenty poświadczające fakt korzystania ze wsparcia Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Gospodarki Mieniem
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Do 2 miesięcy od momentu złożenia wniosku.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 Decyzja administracyjna Marszałka  Województwa Wielkopolskiego. 

 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu

 

Opłaty

 Opłata skarbowa – 10 zł

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Grażyna Olszewska
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Gospodarki Mieniem
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel. 61 626 65 51
dg.sekretariat@umww.pl 

 

Dodatkowe informacje

W uzasadnieniu wniosku o zastosowanie ulgi w płatnościach należy wyczerpująco przedstawić przyczynę niemożności spłaty zobowiązania oraz podać dogodne terminy i wysokości spłat wymagalnych  wierzytelności.

Dokumenty do pobrania

Wniosek dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej o umorzenie całkowite/częściowe, przesunięcie terminu płatności lub podział na raty zobowiązań finansowych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wobec budżetu Województwa Wielkopolskiego - pobierz dokumentOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-03-27 Izabela Witkiewicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-26 12:18:56 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2021-11-09 13:04:37 przez Aleksandra Wierska

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 10705 razy