do góry ^

Wniosek o wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych


 

Nazwa sprawy/procedury

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 2211)
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1357)
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (DZ. U. z 2021 r., poz. 1022)
 4. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2497)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (do pobrania poniżej) wraz z następującymi załącznikami:

 1. oświadczenie o treści zawartej w art. 24 ust. 2 i 3 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (do pobrania poniżej);
 2. oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopia gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych,
  albo
  w przypadku przedsiębiorców turystycznych zamierzających wykonywać usługi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie wpłaty podróżnych tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi przyjmować wyłącznie na turystyczny rachunek powierniczy: oświadczenie o treści zawartej w art. 24 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wraz z oryginałem lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopią umowy o turystyczny rachunek powierniczy,
 3. dowód wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Sportu i Turystyki
Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

lub

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Punkt Kancelaryjny
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Marszałek Województwa Wielkopolskiego dokonuje wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych na wniosek przedsiębiorcy.

W celu uzyskania potwierdzenia wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych należy dokonać wydruku ze strony internetowej https://ewidencja.ufg.pl

Na osobny wniosek przedsiębiorcy (do pobrania poniżej) za dodatkową opłatą skarbową wydawane jest zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ww. rejestru.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 

Opłaty

Za dokonanie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych:

 1. 30 zł jeżeli wniosek składa organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. 355 zł pozostałe podmioty zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Opłatę skarbową można uiścić w punktach inkasa na terenie miasta lub dokonać przelewem na konto

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy Oddział Dochodów Budżetowych,
61-706 Poznań,
ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A.           

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Lidia Winkler, tel.: 61 626 68 50,
e-mail lidia.winkler@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

Dokumenty do pobrania

 • WNIOSEK do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych - pobierz dokument
 • OŚWIADCZENIE - pobierz dokument
 • wyłącznie dla przedsiębiorców posiadających turystyczny rachunek powierniczy: OŚWIADCZENIE ws. rachunku powierniczego - pobierz dokument
 • opcjonalnie, za dodatkową opłatą skarbową 17 zł: - wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru – pobierz dokument


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-07-03 Tomasz Wiktor
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-07-03 10:31:45 przez Justyna Ratajewska
ostatnia zmiana treści: 2023-12-11 09:01:43 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 19633 razy
UMWW ©2024