do góry ^

Zmiana wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego


Nazwa sprawy/procedury

Zmiana wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2139)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546; ze zm.)

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych wraz z oświadczeniem o treści zawartej w art. 24 ust. 2 i 3 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (do pobrania poniżej).

Do wniosku należy załączyć:

  1.  oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopia gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych albo umowy o turystyczny rachunek powierniczy (lub aneksy do ww. umów zawierające aktualne dane);
  2. dowód wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie zmiany wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Sportu i Turystyki
al. Niepodległości 34,  Poznań
piętro IX, pokój – 932 (sekretariat)

lub

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Punkt kancelaryjny
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Marszałek Województwa Wielkopolskiego dokonuje zmiany wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych na wniosek przedsiębiorcy.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 

Opłaty

Opłata skarbowa za dokonanie zmiany wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych – 17 zł


Opłatę skarbową można uiścić w punktach inkasa na terenie miasta lub dokonać przelewem na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,
61-706 Poznań,
ul. Libelta 16/20
PKO Bank Polski S.A.
Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Lidia Winkler, tel.: 61 626 68 50, piętro IX – pokój 940,
e-mail lidia.winkler@umww.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Sportu i Turystyki
al. Niepodległości 34,  Poznań

 

Dodatkowe informacje

W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca turystyczny jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych (art. 24 ust. 4d ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych)

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-07-02 Tomasz Wiktor
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-07-02 13:48:51 przez Justyna Ratajewska
ostatnia zmiana treści: 2020-12-31 18:47:52 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 5341 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021