do góry ^

Ulga w zobowiązaniach finansowych wobec budżetu Województwa Wielkopolskiego związana z wyłączeniem gruntów z produkcji udzielana na podstawie art. 12 ust 16 i 17 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych


Nazwa sprawy/procedury

Ulga w zobowiązaniach finansowych wobec budżetu Województwa Wielkopolskiego związana z wyłączeniem  gruntów z produkcji  udzielana  na podstawie art. 12 ust 16 i 17  ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 

Podstawa prawna

 1. Artykuł 12 ust. 16 i 17 ustawy  o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 j.t.)
 2. Artykuł 6 ust.  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 j.t.).
   

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu wykonawczego
  o umorzenie całkowite/częściowe, należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wobec budżetu Województwa Wielkopolskiego określający zasady korzystania z inwestycji o charakterze publicznym wraz z informacją na temat inwestora.
 2. Kserokopia ostatecznej decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. 
 3. Aktualny wypis z rejestru gruntów dotyczący działki wyłączonej z produkcji rolnej.
 4. Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem lokalizacji inwestycji użyteczności publicznej.
   

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Gospodarki Mieniem
al. Niepodległosci 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Do 2 miesięcy od momentu złożenia wniosku.
 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Decyzja administracyjna Marszałka Województwa Wielkopolskiego o umorzeniu częściowym/ całkowitym należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
 

Tryb odwoławczy

 Od decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego wydanej na podstawie art. 12 ust. 16 i 17 wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Marszałka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 

Opłaty

Nie dotyczy
 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Grażyna Olszewska
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Gospodarki Mieniem
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel. 61 626 65 51
dg.sekretariat@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

W uzasadnieniu wniosku o umorzenie na podstawie art. 12 ust. 16 i 17 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, należy podać uszczegółowiony sposób  korzystania z inwestycji użyteczności publicznej  przez  lokalną  społeczność gminną.Dokumenty do pobrania

Wniosek o umorzenie całkowite/częściowe zobowiązań finansowych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wobec budżetu Woj. Wielkopolskiego na podstawie art. 12 ust. 16  i 17 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - pobierz
 

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-03-27 Izabela Witkiewicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-26 10:41:36 przez Tomasz Spychalski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6951 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020