do góry ^

Nadawanie odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego


Nazwa sprawy/procedury

Nadawanie odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”
 

Podstawa prawna

 1. Uchwała Nr XXX/469/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2000 roku w sprawie: ustanowienia „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.
 2. Uchwała Nr XLII/637/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia
  26 listopada 2001 roku w sprawie: wprowadzenia nadawania „Odznaki honorowej
  za zasługi dla województwa wielkopolskiego” (ze zm.).

   

Wymagane dokumenty

 1. Wnioski do pobrania:
  a) Wniosek o nadanie odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” osobie   fizycznej,
  b) Wniosek o nadanie odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” dla podmiotów innych niż osoby fizyczne.
 2. Podmiot składający wniosek o nadanie odznaki, powinien go przekazać wraz z pismem przewodnim, w którym wskazana jest data planowanej uroczystości wręczenia odznaczenia oraz numer kontaktowy osoby prowadzącej sprawę.
 3. Poza wnioskiem w wersji papierowej należy przesłać wersję elektroniczną wniosku (plik Word) na adres: aneta.wejmann@umww.pl.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Dokumenty można przesłać pocztą na adres:

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

lub złożyć osobiście w Punkcie Kancelaryjnym parter, pok. 050.
 

Termin załatwienia sprawy

Procedura nadania odznaki honorowej może trwać około trzech miesięcy od momentu złożenia wniosku.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Kapituła Odznaki Honorowej rozpatruje wnioski i podejmuje odpowiednie decyzje.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje uchwały w sprawie nadania odznaki honorowej, zgodnie z decyzją Kapituły Odznaki Honorowej.

Wnioskodawca zostaje poinformowany w formie pisemnej o decyzji Kapituły.
 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy
 

Opłaty

Nie dotyczy
 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Aneta Wejmann
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Departament Organizacyjny i Kadr
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Tel.: 61 626 67 12
Mail: aneta.wejmann@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

Termin rozpatrzenia wniosków może być krótszy niż 3 miesiące.

Odznaka jest przyznawana jednorazowo.
 

Dokumenty do pobrania

Wniosek o nadanie odznaki honorowej za zasługi dla  województwa wielkopolskiego osobie fizycznej - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz

Wniosek o nadanie odznaki honorowej za zasługi dla  województwa wielkopolskiego dla podmiotów innych niż osoby fizyczne - pobierz
 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-13 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-13 12:47:57 przez Tomasz Spychalski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6979 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020