do góry ^

Skargi i wnioski


Marszałek Województwa lub wyznaczony w jego zastępstwie Wicemarszałek Województwa lub Członek Zarządu Województwa przyjmują w każdy wtorek od godz. 14.00 do godz. 16.00.

Sekretarz Województwa przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. od 15.30 do 16.00.

Dyrektorzy Departamentów i ich zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek w godz. od 7.30 do 15.30.

Pracownicy Urzędu przyjmują zainteresowane osoby w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.

Przyjęcie zainteresowanych w sprawach skarg i wniosków przez Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu lub Sekretarza odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu we właściwym sekretariacie.  

Sprawy związane ze skargami i wnioskami prowadzi Departament Organizacyjny i Kadr, tel. 61 626 67 40/17

Informacja dla osób składających skargę lub wniosek - pobierz

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
a) rozpatrywania skarg i wniosków składanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu;
b) archiwizacji.
3. Państwa dane osobowe przetwarzamy:
a) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze, tj. ustawy w dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
b) w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. archiwizacji.
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
5. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście w przypadku spraw rozpatrywanych bezpośrednio przez Administratora Danych oraz co najmniej przez 5 lat w przypadku spraw przekazywanych według właściwości.
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje pozostawieniem skargi lub wniosku bez rozpatrzenia z powodów formalnych.
7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną w przypadku o którym mowa w pkt 3b).
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-09-30 Adam Habryło
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-09-30 14:01:32 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 4794 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020