do góry ^

Objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego lub udział Marszałka Województwa Wielkopolskiego w komitecie honorowym


 

Nazwa sprawy/procedury

Objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego lub udział Marszałka Województwa Wielkopolskiego w komitecie honorowym

 

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 61/2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2018 roku

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym - pobierz dokument

 

Miejsce załatwienia sprawy

Dokumenty należy przekazać na adres:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
lub marszalek@umww.pl

 

Termin załatwienia sprawy

30 dni

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

  1. Sprawy dotyczące przyznania patronatu honorowego lub udziału Marszałka Województwa Wielkopolskiego w komitecie honorowym prowadzi Gabinet Marszałka.
  2. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym oraz udział Marszałka Województwa Wielkopolskiego w komitecie honorowym powinien być złożony wyłącznie w formie pisemnej, kompletnie wypełniony, na załączonym formularzu w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem. Wniosek złożony po tym terminie może nie zostać rozpatrzony.
  3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Gabinetu Marszałka, właściwe departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i jednostki nadzorowane przez Zarząd Województwa, przygotowują opinię merytoryczną, określającą celowość objęcia patronatem honorowym lub udziału Marszałka w komitecie honorowym.
  4. Informacje o objęciu lub odmowie objęcia patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego lub udziale Marszałka w komitecie honorowym przekazywane są wnioskodawcom w formie pisemnej, bez konieczności podania uzasadnienia.
  5. Informacja o objęciu patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego i udziale Marszałka w komitecie honorowym zamieszczona zostaje na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.umww.pl

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 

Opłaty

Nie dotyczy

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Gabinet Marszałka
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
tel. 61 626 66 70 mail: gabinet@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

  1. Objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym lub udział Marszałka Województwa Wielkopolskiego w komitecie honorowym nie jest równoznaczne z udzieleniem wsparcia finansowego lub organizacyjnego przez samorząd województwa.
  2. Patronatem lub udziałem w Komitecie Honorowym nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym. W wyjątkowych przypadkach, możne być objęta patronatem lub udziałem w Komitecie Honorowym inicjatywa komercyjna, jeśli służy ona dobru publicznemu lub ma charakter charytatywny.
  3. W przypadku objęcia przedsięwzięcia patronatem honorowym, organizator w uzgodnieniu z Gabinetem Marszałka  jest zobowiązany do oznakowania przedsięwzięcia logotypem, zamieszczenia informacji w materiałach promocyjnych o patronacie honorowym lub udziale w komitecie honorowym Marszałka, odbioru i wyeksponowania podczas przedsięwzięcia zewnętrznych i wewnętrznych elementów identyfikacji wizualnej Województwa Wielkopolskiego.
  4. W uzasadnionych przypadkach Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego może zastrzec wykorzystanie dodatkowo własnych materiałów promocyjnych.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-27 Tomasz Grudziak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-27 11:53:52 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2021-10-06 10:25:31 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr



Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 16490 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2023