do góry ^

Inne dokumentacje geologiczne


Nazwa sprawy/procedury

Inne dokumentacje geologiczne

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2023).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej. (Dz.U.2017.2075).

 

Wymagane dokumenty

 1. Pismo przekazujące do właściwego organu administracji geologicznej inną dokumentację geologiczną.
 2. Trzy egzemplarze innej dokumentacji geologicznej w formie pisemnej oraz trzy egzemplarze innej dokumentacji geologicznej w postaci elektronicznej.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Właściwy organ administracji geologicznej przesyła po jednym egzemplarzu dokumentacji, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 

Opłaty

Nie dotyczy

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Wydział Geologii Departamentu Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Łukasz Bartkowiak: geologia złożowa (powiaty: gnieźnieński, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, szamotulski, wolsztyński, wrzesiński, wągrowiecki, średzki, śremski, m. Poznań)
tel. 61 626 64 26
e-mail: lukasz.bartkowiak@umww.pl

Wioletta Bichler: geologia złożowa, hydrogeologia (powiaty: kolski, koniński, słupecki, turecki,
m. Konin)
tel. 61 626 64 10
e-mail: wioletta.bichler@umww.pl

Izabela Brożek: geologia złożowa, hydrogeologia (powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, złotowski)
tel. 61 626 64 80
e-mail: izabela.brozek@umww.pl

Radosław Prałat: geologia złożowa (powiaty: gostyński, kościański, leszczyński, rawicki, m. Leszno), hydrogeologia (powiaty: gnieźnieński, gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, rawicki, szamotulski, wolsztyński, wrzesiński, wągrowiecki, średzki, śremski, m. Leszno, m. Poznań)
tel. 61 62 66 411
e-mail: radoslaw.pralat@umww.pl

Adam Kałamaja: geologia złożowa, hydrogeologia (powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, m. Kalisz)
tel. 61 626 64 86
e-mail: adam.kalamaja@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

Informacja dla właścicieli danych osobowych

 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  a) prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie innej dokumentacji geologicznej;
  b) udzielania informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej;
  c) sprawozdawczości i statystyki;
  d) archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze;
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieoznaczony, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom występującym o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informacje.
 10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-21 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-21 14:52:29 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2020-03-06 10:45:58 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 8094 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020