do góry ^

Wsparcie dla przewoźników i operatorów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (pomoc COVID 2021)


 

Nazwa sprawy/procedury

Wsparcie dla przewoźników i operatorów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (pomoc COVID 2021)

 

Podstawa prawna

 1. Art. 15 zzzzl⁵ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz 1842 z późn. zm.) oraz decyzja Komisji Europejskiej Program Pomocowy SA.62603 – COVID-19 Support to bus operators
 2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) zwana Ustawą;
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295 ze zm.) zwana Ustawą;

 

Wymagane dokumenty

Wniosek składa się z dwóch części:

 1. Plik EXCEL składa się z 6 zakładek:
  • Wniosek,
  • Praca eksploatacyjna,
  • Zestawienie kosztów,
  • Zestawienie przychodów,
  • Zestawienie pomocy COVID,
  • Formularz pomocy COVID
 2. Plik WORD/PDF – oświadczenia

W załączeniu do każdego wniosku przedsiębiorca wypełnia i składa oświadczenie nr 1, 2 i 4 oraz jeżeli dotyczy oświadczenie nr 3 i 5.

Celem usprawnienia komunikacji należy podać nr telefonu oraz kontaktowy adres e-mail.

Zastrzegamy możliwość zmiany treści lub aktualizacji ww. dokumentów stanowiących podstawę do udzielenia wsparcia. Informacje w tym zakresie będą umieszczane na bieżąco.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Za pośrednictwem poczty/kuriera lub osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Transportu
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

lub na adres elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP

 

Termin załatwienia sprawy

Złożenie wniosku o wypłatę pomocy przez przedsiębiorcy rozpoczyna procedurę weryfikacji wniosku:

 1. Sprawdzenie wniosku pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z listą sprawdzającą.
 2. W przypadku wystąpienia błędów skierowanie do przewoźnika pisma z informacją o konieczności poprawy/uzupełnienia wniosku bądź załączników wraz z wyznaczeniem daty na dostarczenie poprawy.
 3. Nieusunięcie braków lub brak poprawy błędów powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 4. Po pozytywnej ocenie wniosku i zatwierdzeniu do wypłaty wniosek jest ujmowany w zbiorczym zestawieniu do Wojewody Małopolskiego w celu przekazania środków z Budżetu Państwa na ten cel.
 5. Województwo przekazuje kwotę pomocy na rachunek bankowy wskazany przez przedsiębiorcę na wniosku po otrzymaniu środków z Budżetu Państwa.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Warunki otrzymania pomocy:

 • Pobieranie dopłat z budżetu państwa z tytułu stosowania ulg ustawowych w roku 2019 (rok referencyjny);
 • pogorszenie wyniku finansowego na wozokilometr w danym miesiącu w przeliczeniu roku 2021 w stosunku do roku 2019;
 • wyższa od otrzymanej w 2021 r., kwota dopłat uzyskanych przez przewoźnika/ operatora z tytułu stosowania ulg ustawowych w danym miesiącu 2019 r.;
 • niższa od kosztów i osiągniętych przychodów w danym miesiącu roku 2021, kwota otrzymanej w 2021 r. pomocy w ramach tarczy antykryzysowej, w porównaniu do odpowiadającego mu miesiąca roku 2019 w przeliczeniu na pracę eksploatacyjną;
 • złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosku na załączonych formularzach.

 

Opłaty

Nie dotyczy

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Pracownicy Wydziału Transportu Autobusowego  tel. 61 626 70 17, -15,

doplaty@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych składanych w ramach prowadzonych przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu spraw w zakresie przekazywania wsparcia - więcej

Dokumenty do pobrania

 1. WNIOSEK O PRZEKAZANIE WSPARCIA (EXCEL) - pobierz dokument
 2. OŚWIADCZENIA - pobierz dokument
 3. INSTRUKCJA wypełniania dokumentów - pobierz dokument
 4. OŚWIADCZENIE MŚP - pobierz dokument
 5. KLAUZULA RODO - pobierz dokument


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-09-10 Robert Pilarczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-09-10 14:13:16 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2021-10-07 10:44:21 przez Joanna Kaczmarczyk

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1942 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022