do góry ^

Wydanie decyzji w sprawie wygaszenia zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych/regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym


 

Nazwa sprawy/procedury

Wydanie decyzji w sprawie wygaszenia zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych/regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 180 ze zm.);
  2. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 8)
  4. Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z ze zm.)

 

Wymagane dokumenty

WYGASZENIE ZEZWOLENIA NA REGULARNY/REGULARNY SPECJALNY PRZEWÓZ OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

  1. Wniosek o wygaszenie zezwolenia na wykonywanie regularnych/regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
  2. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych). Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania – Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20:

PKO Bank Polski S.A.  Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 lub w Oddziale Banku PKO Bank Polski S.A., Pl. Kolegiacki 17.

Wraz z wnioskiem mogą zostać zdane zbędne druki zezwoleń wraz z wypisami.


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Transportu
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Sprawy, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie.
Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca.
W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
(Podstawa prawna art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

W przypadku zrzeczenia się przez przedsiębiorcę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych/regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym, organ wydaje decyzję o jego wygaszeniu, celem usunięcia go z obrotu prawnego.

O wygaszenie zezwolenia mogą wnioskować przedsiębiorcy posiadający zezwolenia wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w odniesieniu, do których nie zostało wszczęte, bądź nie toczy się lub zostało już zakończone postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia dla wnioskowanej linii komunikacyjnej.

 

Tryb odwoławczy

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 547) od powyższej decyzji, stronie przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opłaty

Wniosek o wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych). Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania – Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20:

 

PKO Bank Polski S.A.  Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 lub w Oddziale Banku PKO Bank Polski S.A., Pl. Kolegiacki 17.

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Pracownicy Wydziału Transportu Autobusowego tel. 61 626 70 15, -16, -21, -22, -23

 

Dodatkowe informacje

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych składanych w ramach prowadzonych przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu postępowań dotyczących zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych/regularnych specjalnych osób - więcej


Dokumenty do pobrania

Wniosek o wygaszenie zezwolenia - pobierz dokumentOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-10-30 Jerzy Kriger
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2014-10-30 11:14:57 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2022-03-24 14:40:43 przez Joanna Kaczmarczyk

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 21588 razy
UMWW ©2024