do góry ^

Promesa - przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii


 

Nazwa sprawy/procedury

Promesa - przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii, zwane promesą

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1944)
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2166)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2023, poz. 2111)

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o promesę, który zawiera:

 1. oznaczenie przedsiębiorcy wraz z podaniem jego siedziby i adresu, a przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną – miejsce zamieszkania i adres,
 2. nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu,
 3. określenie położenia obiektu, wraz z podaniem jego adresu
 4. wskazanie rodzaju obiektu hotelarskiego i kategorii, o które ubiega się przedsiębiorca

Załączniki do wniosku:

 1. ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub
 2. ostateczna decyzja o zmianie sposobu użytkowania obiektu

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Sportu i Turystyki
Punkt kancelaryjny
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Decyzja administracyjna o przyrzeczeniu zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Opłaty

opłata skarbowa - 10,00 zł

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

opłata za decyzję administracyjną dla ((nazwa obiektu)

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Marta Pacek, tel.: 61 626 6856, 

e-mail: marta.pacek@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

 1. W okresie ważności promesy przedsiębiorca nie może  świadczyć usług hotelarskich w obiekcie, z zastrzeżeniem nw. pkt 3.
 2. W okresie ważności promesy przedsiębiorca może używać nazwy rodzajowej i oznaczenia kategorii do celów informacyjnych i promocyjnych obiektu hotelarskiego.
 3. Marszałek województwa może, w drodze postanowienia, zezwolić na rozpoczęcie świadczenia usług hotelarskich przez przedsiębiorcę, który otrzymał promesę, po złożeniu przez niego kompletnego wniosku o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

 

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii, zwane „promesą” - pobierz dokument


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-05-22 Tomasz Wiktor
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-05-22 09:21:08 przez Agnieszka Mendel
ostatnia zmiana treści: 2023-12-11 10:06:24 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 12567 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2024