do góry ^

Nadawanie uprawnień przewodnika turystycznego górskiego


Nazwa sprawy/procedury

Nadawanie uprawnień przewodnika turystycznego górskiego.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 196; ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 868)
   

Wymagane dokumenty

Wniosek o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego górskiego wraz z następującymi dokumentami:

 1. kopia świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu marszałkowskiego przyjmującego wniosek, na podstawie przedstawionego mu oryginału tego dokumentu, lub odpis tego świadectwa lub dyplomu,
 2. 3 fotografie (3c m x 4 cm),
 3. świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną dla przewodników turystycznych górskich
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.
   

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Punkt kancelaryjny

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
 

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Decyzja administracyjna o nadaniu uprawnień przewodnika turystycznego górskiego

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 10,00 zł;

Opłatę skarbową należy wnosić w formie gotówkowej w punktach poboru opłat (tzw. punkty „inkasa”) lub bezgotówkowej – przelewem na konto:

Urząd Miasta Poznania

Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych

Poznań, ul. Libelta 16/20

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Anna Choczaj, tel.: 61 626 6854, piętro IX – pokój 940,

e-mail: anna.choczaj@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

-----------------------------

 

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego górskiego - pobierz


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-27 Tomasz Wiktor
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-27 13:11:35 przez Tomasz Spychalski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 5736 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020