do góry ^

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 r., poprzez organizację Konferencji pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do roku 2032"


Ogłoszenie - pobierz

Uchwała Zarządu WW 668/2019 - pobierz
Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz
Instrukcja opisu faktur i rachunków - pobierz

Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych - pobierz
Oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego, NIP, REGON - pobierz
Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prpwadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporzadzania sprawozdań finansowych - pobierz
Oświadczenie o zgodności ofert - pobierz
Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-04-29 Jarosław Sobczak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-04-29 11:18:40 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 4447 razy