do góry ^

Ogłoszenie w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2021


Uchwała wraz z uzasadnieniem - pobierz
Załącznik do uchwały (Ogłoszenie) - pobierz

5 wymaganych dokumentów wynikających z ogłoszenia tj. :

Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym - pobierz
Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych - pobierz
Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych - pobierz
Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy - pobierz
Oświadczenie o zgodności ofert - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-02-26 Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-02-26 14:37:13 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 4001 razy