do góry ^

Ogłoszenie w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2022


Uchwała wraz z uzasadnieniem - pobierz dokument 
Załącznik do uchwały (Ogłoszenie) - pobierz dokument

6 wymaganych dokumentów wynikających z ogłoszenia tj. :

Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych - pobierz dokument 
Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych - pobierz dokument
Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych - pobierz dokument
Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy - pobierz dokument 
Oświadczenie o zgodności ofert - pobierz dokument
Przykładowe oświadczenie właściciela nieruchomości - pobierz dokument Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-01-20 Małgorzata Knapczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-01-20 14:10:57 przez Aleksandra Wierska

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 2777 razy