do góry ^

Ogłoszenie w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019 - Organizacja kampanii informacyjno - edukacyjnej o tematyce prośrodowiskowej pn. „KształtujMY"


Uchwała wraz z uzasadnieniem - pobierz
Załącznik do uchwały - pobierz

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym - pobierz
  2. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych - pobierz
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych - pobierz
  4. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy - pobierz
  5. Oświadczenie o zgodności ofert - pobierz
  6. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza - pobierz
  7. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej (wzór 1) - pobierz
  8. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej (wzór 2) - pobierz
  9. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
  10. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-09-06 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-09-06 13:37:28 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 4261 razy