do góry ^

Ogłoszenie w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2020


Uchwała wraz z uzasadnieniem - pobierz
Załącznik do uchwały - pobierz

Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym - pobierz
Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych - pobierz
Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych - pobierz
Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy - pobierz
Oświadczenie o zgodności ofert - pobierz
Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza - pobierz
Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej (wzór 1) - pobierz
Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej (wzór 2) - pobierz
Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
Przykładowy wzór opisu faktury - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-07-16 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-07-16 18:27:09 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 3752 razy