do góry ^

Nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego w 2024 roku


Celem naboru wniosków jest wyłonienie i dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego w 2024 roku.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

  1. ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.),
  2. ustawą  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.),
  3. uchwałą nr XLVIII/952/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022 r. poz. 9934),
  4. uchwałą nr LIII/1057/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. 2023 r. poz. 5944),
  5. uchwałą nr LIX/1212/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. 2023 r. poz. 12464),
  6. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270),
  7. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
  8. uchwałą nr LIX/1207/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok.

Ogłoszenie naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego w 2024 roku - pobierz dokumentOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2024-01-31 Włodzimierz Mazurkiewicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-01-31 10:05:28 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2024-01-31 11:16:00 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 1689 razy
UMWW ©2024