do góry ^

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2022


Uchwała wraz z uzasadnieniem - pobierz dokument
Załącznik – ogłoszenie otwartego konkursu ofert - pobierz dokument

 1. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2022 - pobierz dokument
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych 2022 - pobierz dokument
 3. Zobowiązanie do zapewnienia dostępności zadania osobom ze szczególnymi potrzebami 2022 - pobierz dokument
 4. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy 2022 - pobierz dokument
 5. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2022 - pobierz dokument
 6. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2022 (wzór 1) - pobierz dokument
 7. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2022 (wzór 2) - pobierz dokument
 8. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2022 (wzór 1) - pobierz dokument
 9. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2022 (wzór 2) - pobierz dokument
 10. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz dokument
 11. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz dokument


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-12-13 Tomasz Wiktor
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-12-13 09:05:53 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 4274 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2024