do góry ^

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2019 (konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty oraz wizyty studyjne)


Uchwała wraz z uzasadnieniem – turystyka i krajoznawstwo 2019 - szkolenia - pobierz
Załącznik – turystyka i krajoznawstwo 2019 - szkolenia - pobierz

  1. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2019 - pobierz
  2. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2019 - pobierz
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych 2019 - pobierz
  4. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy 2019 - pobierz
  5. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2019 - pobierz
  6. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2019 (wzór 1) - pobierz
  7. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2019 (wzór 2) - pobierz
  8. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
  9. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz
  10. Karta oceny merytorycznej - pobierz


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-06-18 Tomasz Wiktor
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-06-18 08:14:13 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1493 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020