do góry ^

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2020


Uchwała wraz z uzasadnieniem- turystyka i krajoznawstwo 2020 - pobierz
Załącznik nr 1 - turystyka i krajoznawstwo 2020 - popularyzacja turystyki i krajoznawstwa - pobierz
Załącznik nr 2 - turystyka i krajoznawstwo 2020 - poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej - pobierz

 1. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2020 - pobierz
 2. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2020 - pobierz
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych 2020 - pobierz
 4. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy 2020 - pobierz
 5. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2020 - pobierz
 6. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2020 (wzór 1) - pobierz
 7. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2020 (wzór 2) - pobierz
 8. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
 9. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz
 10. Karta oceny merytorycznej nr 1 - turystyka i krajoznawstwo 2020 - popularyzacja turystyki i krajoznawstwa - pobierz
 11. Karta oceny merytorycznej nr 2 - turystyka i krajoznawstwo 2020 - poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej - pobierz


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-12-09 Tomasz Wiktor
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-12-10 08:08:22 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2124 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020