do góry ^

Zawiadomienie o wyniku konsultacji w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017


DSR-II-2.1431.60.2015   

                                                                                  Poznań, dnia 22 grudnia 2015 r.

                                                                                                                                                                                        

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

            Wypełniając obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz z § 12 ust. 1 uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – informuję o braku zgłoszenia uwag i wniosków w toku konsultacji dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 4431
z późn. zm.).

W konsultacjach mogły wziąć udział, w zakresie swojej działalności statutowej, nw. podmioty:

  1. Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego;
  2. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zawiadomienie znak: DSR-II-2.1431.60.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. informujące o konsultacjach wraz z projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany ww. uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r., zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.bip.umww.pl), w dniach 16-23 listopada 2015 r. We wskazanym terminie żaden uprawniony podmiot nie zgłosił uwag lub wniosków do przedmiotowego projektu.

            Wobec powyższego, podczas sesji w dniu 21 grudnia 2015 r., Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego
na lata 2012-2017.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-12-22 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-12-28 08:07:02 przez Tomasz Orłowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1867 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014