do góry ^

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu


Statut Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu jako akt prawa miejscowego podlega procedurze konsultacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr  XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały określa przedmiot konsultacji, termin konsultacji, formy konsultacji, sposób publikacji informacji o przeprowadzeniu konsultacji oraz inne informacje, o ile wymaga tego forma konsultacji.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 1189/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, postanowił przeprowadzić konsultacje ww. projektu uchwały z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.umww.pl/).

Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. Opinia Rady stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Opinia Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-09-12 Zbigniew Terek
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-09-12 10:09:32 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5845 razy