do góry ^

Obwieszczenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-I.7430.38.2019 z dnia 9 października 2019 r., o wydaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzji znak: DSR-I.7430.38.2019 z dnia 9 października 2019 r. zatwierdzającej na wniosek Inwestora: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Siemiradzkiego 5A, 60-763 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika – Marka Stalmacha, „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji pt.: Budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku Ujście-Oborniki mogącej negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie gmina Chodzież, Budzyń, Rogoźno, Ryczywół, powiat chodzieski, obornicki, woj. wielkopolskie, zwanego dalej „Projektem …


DSR-I.7430.38.2019

Poznań, dnia 9 października 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

 

            Na podstawie art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzji znak: DSR-I.7430.38.2019 z dnia 9 października 2019 r., o następującej treści:

 

DECYZJA

 

Na podstawie art. 80 ust. 1, ust. 6, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Siemiradzkiego 5A, 60-763 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika – Marka Stalmacha - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-10-09 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-10-15 08:31:55 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6197 razy