do góry ^

Obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie „Projektu robót geologicznych dla potrzeb rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby kompleksowego remontu gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 Odolanów-Adamów, w obrębie województwa wielkopolskiego, powiatu ostrowskiego (gminy: Ostrów Wielkopolski, Przygodzice), powiatu kaliskiego (gminy: Blizanów, Ceków-Kolonia, Żelazków), miasta Kalisz, powiatu tureckiego (gminy: Malanów, Turek, Miasto Turek)


DSR-I.7440.3.2019                                                                                    

Poznań, dnia 18 września 2019 r.
 

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

INFORMUJĘ

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika – Agnieszkę Pawlak, „Projektu robót geologicznych dla potrzeb rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby kompleksowego remontu gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 Odolanów-Adamów”, w obrębie województwa wielkopolskiego, powiatu ostrowskiego (gminy: Ostrów Wielkopolski, Przygodzice), powiatu kaliskiego (gminy: Blizanów, Ceków-Kolonia, Żelazków), miasta Kalisz, powiatu tureckiego (gminy: Malanów, Turek, Miasto Turek), zwanego dalej „Projektem…” - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-09-18 Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-09-23 08:00:57 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6514 razy