do góry ^

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków hydrogeologicznych dla projektowanej drogi ekspresowej S11 Kórnik – Ostrów Wielkopolski, ODCINEK A, Kórnik – Jarocin”


DSR-I.7430.33.2019                                                                                         

Poznań, dnia 22 sierpnia 2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

o poinformowaniu Stron postępowania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pismem znak: DSR-I.7430.33.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie zatwierdzenia na wniosek Inwestora: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu z siedzibą przy ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań, reprezentowanego przez pełnomocnika – Danutę Hryniewiecką, „Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków hydrogeologicznych dla projektowanej drogi ekspresowej S11 Kórnik – Ostrów Wielkopolski, ODCINEK A, Kórnik – Jarocin”, o następującej treści:

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

Strony o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie zatwierdzenia na wniosek Inwestora: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu z siedzibą przy ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań, reprezentowanego przez pełnomocnika – Danutę Hryniewiecką, „Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków hydrogeologicznych dla projektowanej drogi ekspresowej S11 Kórnik – Ostrów Wielkopolski, ODCINEK A, Kórnik – Jarocin”, zwanego dalej „Projektem…”.

Z dokumentacją sprawy zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, piętro X, część A, pokój nr 1053).

Ewentualne uwagi i wnioski można składać w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (sekretariat - X piętro, część A, pokój nr 1048) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Środowiska – al. Niepodległości 34, 61–714 Poznań. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/skrytkaESP.

Termin do wnoszenia uwag i wniosków wynosi 7 dni, tj. od dnia 30 sierpnia 2019 r. do dnia 6 września 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji zatwierdzającej „Projekt …” jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-08-22 Jarosław Sobczak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-08-30 07:59:27 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6103 razy