do góry ^

Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla potrzeb rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby kompleksowego remontu gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 Odolanów-Adamów"


DSR-I.7440.3.2019                                                                                    

Poznań, dnia 24 września 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

Strony postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika – Agnieszkę Pawlak, opracowania pt. „Projekt robót geologicznych dla potrzeb rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby kompleksowego remontu gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 Odolanów-Adamów”, w obrębie województwa wielkopolskiego, powiatu ostrowskiego (gminy: Ostrów Wielkopolski, Przygodzice), powiatu kaliskiego (gminy: Blizanów, Ceków-Kolonia, Żelazków), miasta Kalisz, powiatu tureckiego (gminy: Malanów, Turek, Miasto Turek), że z powodu oczekiwania na opinię wójtów, burmistrza oraz prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce wykonywania robót geologicznych – przedmiotowa sprawa nie zostanie załatwiona w terminie określonym w piśmie tutejszego Organu znak: DSR-I.7440.3.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r.

W związku z powyższym wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 25 listopada 2019 r.

POUCZENIE: Na podstawie art. 37 §1, §2, §3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Stronom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia, wraz z uzasadnieniem, na bezczynność bądź przewlekłość prowadzenia postępowania przez tutejszy Organ do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Sprawę prowadzi:
Adam Kałamaja
tel.: 61 626 64 86
Pokój nr  1051Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-09-24 Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-09-27 08:11:06 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6585 razy