do góry ^

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji pt.: Budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku Ujście-Oborniki mogącej negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie gmina Chodzież, Budzyń, Rogoźno, Ryczywół, powiat chodzieski, obornicki, woj. wielkopolskie"


DSR-I.7430.38.2019                                                                                            

Poznań, dnia 1 sierpnia 2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 868) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

o wszczęciu – na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Siemiradzkiego 5A, 60-763 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika – Marka Stalmacha – postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych p.n. „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji pt.: Budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku Ujście-Oborniki mogącej negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie gmina Chodzież, Budzyń, Rogoźno, Ryczywół, powiat chodzieski, obornicki, woj. wielkopolskie”, zwanego dalej „Projektem…” - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-08-01 Jarosław Sobczak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-08-09 08:17:17 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5872 razy