do góry ^

Obwieszczenie o wydaniu decyzji „Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków hydrogeologicznych dla projektowanej drogi ekspresowej S11 Kórnik – Ostrów Wielkopolski, ODCINEK A, Kórnik – Jarocin


DSR-I.7430.33.2019                                                                                  

Poznań, dnia 14 października 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzji znak: DSR-I.7430.33.2019 z dnia 9 października 2019 r., o następującej treści:

 

DECYZJA

 

Na podstawie art. 80 ust. 1, ust. 6 art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu z siedzibą przy ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika – Danutę Hryniewiecką - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-10-14 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-10-22 08:05:54 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 9817 razy
UMWW ©2024