do góry ^

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla potrzeb rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby kompleksowego remontu gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 Odolanów-Adamów", w obrębie województwa wielkopolskiego, powiatu ostrowskiego, powiatu kaliskiego, miasta Kalisz, powiatu tureckiego


DSR-I.7440.3.2019                                                                                   

Poznań, dnia 13 listopada 2019 r.
                                                                                                                   

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Na podstawie art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzji znak: DSR-I.7440.3.2019 z dnia 13 listopada 2019 r., o następującej treści:

 

DECYZJA

 

Na podstawie art. 80 ust. 1 i ust. 6, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. –  Prawo geologiczne i górnicze tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., z siedzibą ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego
przez pełnomocnika – Agnieszkę Pawlak - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-11-13 Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-11-18 08:25:36 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6055 razy