do góry ^

Obwieszczenie o wystąpieniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pismem do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, Wójta Gminy Zaniemyśl, Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska, Wójta Gminy Krzykosy, Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą o zaopiniowanie „Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków hydrogeologicznych dla projektowanej drogi ekspresowej S11 Kórnik – Ostrów Wielkopolski, ODCINEK A, Kórnik – Jarocin"


DSR-I.7430.33.2019                                                                                               

Poznań, dnia 15 lipca 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 868) oraz art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

o wystąpieniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pismem znak: DSR-I.7430.33.2019 z dnia 15 lipca 2019 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, Wójta Gminy Zaniemyśl, Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska, Wójta Gminy Krzykosy, Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą, o zaopiniowanie „Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków hydrogeologicznych dla projektowanej drogi ekspresowej S11 Kórnik – Ostrów Wielkopolski, ODCINEK A, Kórnik – Jarocin”, o następującej treści - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-07-15 Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-07-22 10:31:38 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6414 razy