do góry ^

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej zatwierdzenia na wniosek Inwestora „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji pt.: Budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku Ujście-Oborniki mogącej negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie gmina Chodzież, Budzyń, Rogoźno, Ryczywół, powiat chodzieski, obornicki, woj. wielkopolskie”


DSR-I.7430.38.2019                                                                                        

Poznań, dnia 27 września 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

 

INFORMUJĘ

 

Strony postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia projektu robót geologicznych p.n. „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji pt.: Budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku Ujście-Oborniki mogącej negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie gmina Chodzież, Budzyń, Rogoźno, Ryczywół, powiat chodzieski, obornicki, woj. wielkopolskie” – że z uwagi na możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem rozstrzygnięcia – przedmiotowa sprawa nie zostanie załatwiona w terminie określonym w piśmie tutejszego Organu znak: DSR-I.7430.38.2019 z dnia 24 lipca 2019 r. Jednocześnie wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 października 2019 r.

POUCZENIE: Na podstawie art. 37 §1, §2, §3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia, wraz z uzasadnieniem, na bezczynność bądź przewlekłość prowadzenia postępowania przez tutejszy Organ do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Brożek
tel.: 61 626 64 80
Pokój nr 1053Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-09-27 Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-10-02 08:44:44 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6224 razy