do góry ^

Wyniki otwartego naboru partnera do realizacji projektu pn. „Włącznik Innowacji Społecznych" na podstawie konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-024/19 Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa", Działanie 4.1 Innowacje Społeczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Uchwała nr 1300/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-09-27 Jolanta Kucharzak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-09-27 14:13:12 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6457 razy