do góry ^

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o zmianę zezwolenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego - decyzja Nr 6/16 znak: DR-I.7131.1.16.2016 z 26 września 2016 roku na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych dla Wojskowego Koła Łowieckiego nr 449 „Sokół”, ul. Bernarda Pretficza 28, 50 – 984 Wrocław 27


DR-I.7131.1.13.2019                                                                                     

Poznań,  6 września 2019 r.

 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 9a  ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2033)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku złożonego przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 449 „Sokół”, ul. Bernarda Pretficza 28, 50 – 984 Wrocław 27 o zmianę zezwolenia Marszałka Województwa  Wielkopolskiego – decyzja Nr 6/16 znak: DR-I.7131.1.16.2016 z 26 września 2016 roku na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych: jeleń szlachetny (Cervus elaphus), dzik (Sus scrofa) na terenie obwodów łowieckich nr 464  i nr 465 położonych w nadleśnictwie Antonin, województwo wielkopolskie.

Informuję, ze zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, piętro V, pokój 572, tel. 61 626 65 34, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

Ewentualne uwagi i wnioski można składać w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, piętro V, sekretariat pokój 564 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, al. Niepodległości 34, 61 – 713 Poznań.

Termin wnoszenia uwag i wniosków wynosi 14 dni, licząc od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości w dniu  6 września 2019 r.

 

 

 

Sprawę prowadzi:
Jolanta Gliszczyńska
główny specjalista
tel.: 61 62 66 534
e-mail: jolanta.gliszczynska@umww.plOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-09-06 Marek Beer
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-09-06 12:59:53 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6207 razy