do góry ^

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych, tj. Grzywacz (Columba Palumbus) na drzewie nr 40 z gatunku jesion wyniosły, o obwodzie pnia na wysokości 130 cm – 1,45 m, zlokalizowanym w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 471, na działce o nr ewid. 547 obręb Dębsko, gmina Koźminek, powiat kaliski, województwo wielkopolskie. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z 18 września 2019 r., znak WZDW.OŚ.64.195-3.1/19, uzupełniony pismem z 18 października 2019 r., znak WZDW.OŚ.64.195-3.1/19


DR-I.7131.1.24.2019

Poznań, 28 października 2019 r.

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z 18 września 2019 r., znak WZDW.OŚ.64.195-3.1/19, uzupełniony pismem z 18 października 2019 r., znak WZDW.OŚ.64.195-3.1/19, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych, tj. Grzywacz (Columba Palumbus) na drzewie nr 40 z gatunku jesion wyniosły, o obwodzie pnia na wysokości 130 cm – 1,45 m, zlokalizowanym w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 471, na działce o nr ewid. 547 obręb Dębsko, gmina Koźminek, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach urzędowania 730 – 1530, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi aleja Niepodległości 34, w Poznaniu. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości 29 października 2019 r.

 

 

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Budych
Kierownik Oddziału
tel.: 61 626 6507
e-mail: bartosz.budych@umww.plOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-10-28 Monika Paczyńska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-10-29 11:57:30 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6071 razy