do góry ^

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych, tj.: Gęś zbożowa (Anser fabalis), Krzyżówka (Anas platyrhynchos), Cyraneczka (Anas crecca), Głowienka (Aythya ferina), Łyska (Fulica atra), Grzywacz (Columba palumbus), Lis (Vulpes vulpes), Kuna domowa (Martes foina), Sarna europejska (Capreolus capreolus), Dzik europejski (Sus scrofa), Zając szarak (Lepus europaues) na działce o nr ewid. 73/19, obręb ewidencyjny Bugaj, gmina Miłosław, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie (otwór i wiertnia Miłosław – 7H).


Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA Oddział Geologii i Eksploatacji, ul. M. Kasprzaka 25A, 01 – 244 Warszawa, z dnia 15 października 2019 r., znak DWS/ZG.2842OT.4.(26).19 OGiE/DW/DWS/000487/2019.

 

DR-I.7131.1.25.2019

Poznań, 28 października 2019 r.

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA Oddział Geologii i Eksploatacji, ul. M. Kasprzaka 25A, 01 – 244 Warszawa, z dnia 15 października 2019 r., znak DWS/ZG.2842OT.4.(26).19 OGiE/DW/DWS/000487/2019 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych, tj.: Gęś zbożowa (Anser fabalis), Krzyżówka (Anas platyrhynchos), Cyraneczka (Anas crecca), Głowienka (Aythya ferina), Łyska (Fulica atra), Grzywacz (Columba palumbus), Lis (Vulpes vulpes), Kuna domowa (Martes foina), Sarna europejska (Capreolus capreolus), Dzik europejski (Sus scrofa), Zając szarak (Lepus europaues) na działce o nr ewid. 73/19, obręb ewidencyjny Bugaj, gmina Miłosław, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie (otwór i wiertnia Miłosław – 7H).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach urzędowania 730 – 1530, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi aleja Niepodległości 34, w Poznaniu. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości 29 października 2019 r.

 

 

Sprawę prowadzi:
Bartosz Budych
Kierownik Oddziału
tel.: 61 62 66 507
e-mail: bartosz.budych@umww.plOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-10-28 Monika Paczyńska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-10-29 12:02:08 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6202 razy